ข่าวสาร

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริม หลักสูตรอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด (street food)

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ได้จัดโครงการการฝึกอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริม หลักสูตรอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด (street food) หลักสูตรเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพร้านสตรีทฟู้ดเบื้องต้น สำหรับผู้สนใจจะประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดรายใหม่ เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสาภี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

362968958 302268482366743 8500897012961586017 n
« ของ 11 »