ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องกลึง CNC พร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent machining ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องกลึง CNC พร้อมโปรแกรมออกแบบ Intelligent machining ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์ประกาศ>> (ร่าง)ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐชุดปฏิบัติการเครื่องกลึงCNC