ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
[คลิก] ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผล