ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)
[คลิก] ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ