ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 13 อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 13 อัตรา
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศตามลิงก์เอกสารที่แนบให้พร้อมนี้

[คลิก] ดาวน์โหลดไฟลเอกสารประกาศ