ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 5 อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 5 อัตรา

[คลิก] ดาวน์โหลดไฟลเอกสารประกาศ