ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)

[คลิก]ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ