ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
[คลิก]ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ