ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครูพิเศษสอน/ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

[คลิก] ไฟล์ประกาศ