ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่อยู่สถานประกอบการ 4 อำเภอ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่อยู่สถานประกอบการ 4 อำเภอ
อ.นาตาล โพธิ์ไทร เขมราฐ กุดข้าวปุ้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2565