ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพและเรียนในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพและเรียนในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ ที่22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ