ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิตเขมราฐ โดยฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนนาตาลเหนือ โดยมีรายวิชาการจัดอบรม ได้แก่
1. รายวิชาการทำขนมไทย          2. รายวิชาศิลปะจากใบตอง
3. รายวิชาการจัดดอกไม้สด      4. รายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
5. รายวิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า