ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนายูง