ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ โดยการเข้าร่วมโครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยการเข้าร่วมโครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 6-26 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

S 30359696
Orientation: 1
« ของ 27 »