แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

  ผลงานและรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์แบบออนไลน์ IYRC THAILAND 2021 Online ประเภท Robot Creation 

  ผลงานและเกียรติบัตรงาน “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา