แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินโครงการ  ประจำปีการศึกษา  2565
»โครงการวันสุนทรภู่ ครูกวีผู้ยิ่งใหญ่
»โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
»โครงการวันวิทยาศาสตร์
»โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษา ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2022)
»โครงการฝึกอบรมครูผู้สอน เพื่อวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English training online course for teacher) รูปแบบออนไลน์


รายงานผลการดำเนินโครงการ  ประจำปีการศึกษา  2564
โครงการวันสุนทรภู่
โครงการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
โครงการพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรมวันตรุษจีน (ผ่านระบบ Online)