ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ บ้านนานกเขียน ตำบลขามป้อม

  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ บ้านนานกเขียน

Read more
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

“มุทิตาคารวะ” อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562

  “มุทิตาคารวะ” อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลร

Read more
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

กตเวที ยอดมณีเพชรเม็ดงาม ปูชนียบุคคล

กตเวที ยอดมณีเพชรเม็ดงาม ปูชนียบุคคล นายมงคล จึงมั่นคง

Read more
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประก

Read more
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการสัมมนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนแกนมัธยม/ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562

โครงการสัมมนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนแกนมัธยม

Read more
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรอาสา 904

การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยา

Read more
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี HIV ตามโครงการป้องกันความเสี่ยง​ 5​ ด้าน

กิจกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี HIV ตามโครงการป้องกันค

Read more
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง ภาย

Read more
ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบา

Read more