ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 5 อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

[คลิก] ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกา

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเพื่อบร

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกา

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 13 อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องการรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องการรับสมัครเพื่อบรรจุ

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อ

Read more