ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน(ช่างก่อสร้าง) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน 2 อัตรา

[คลิก] รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้