ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการบัญชี มีจอแสดงผล Interactive Display พร้อมระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการบัญชี มีจอแสดงผล Interactive Display พร้อมระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ดาวน์โหลด] ไฟล์ประกาศ