ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชีมีจอแสดงผล Interactive Display พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชีมีจอแสดงผล Interactive Display พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด

[ดาวโหลด] ไฟล์ประกาศ