ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา