งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

รายงานผลการดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2564
– โครงการแนะแนวอาชีพการศึกษาต่อ
– โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง

รายงานผลการดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2562
ทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2562  <<คลิ๊ก>>

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
– โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
– โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารดาวโหลดแบบฟอร์มขอทุนการศึกษา 

ลำดับ แบบฟอร์ม ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม สมัครทุนเรียนฟรีค่าหน่วยกิต แบบฟอร์ม สมัครทุนเรียนฟรีค่าหน่วยกิต
2 แบบฟอร์ม ใบสมัครทุนวันไหว้ครู แบบฟอร์ม ใบสมัครทุนวันไหว้ครู
3 แบบฟอร์ม ใบสมัครทุนทั่วไปและทุนเอื่นๆ แบบฟอร์ม ใบสมัครทุนทั่วไปและทุนเอื่นๆ
4 แบบฟอร์ม ใบสมัครทุนชมรมผู้ปกครอง แบบฟอร์ม ใบสมัครทุนชมรมผู้ปกครอง
5 แบบฟอร์ม ใบสมัครทุนเฉลิมราชฯ แบบฟอร์ม ใบสมัครทุนเฉลิมราชฯ