บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธนภัทร ไพคำนาม
ครู ชำนาญการ

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายพรเทวัญ บัวศรี
พนักงานราชการ ครู

หัวหน้างานอาคารและสถานที่
วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายทัศนัย คงทน
ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ
วุฒิการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายวีระศักดิ์ นพเคราะ
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา อศ.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน
นายดนุศร มั่งคั่ง
ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน