บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายปรีชา สร้างทองคำ
พนักงานราชการ ครู

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
วุฒิการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

facebookyoutubeเว็บไซต์สื่อการสอน