เอกสารดาวน์โหลด

[เอกสาร] การจัดทำข้อมูลสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2566 สถานศึกษาขนาดใหญ่

  • รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสถานศึกษา คลิก
2 คู่มือการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน คลิก
3 ตารางกำหนดการนิเทศติดตาม คลิก
4 เครื่องมือการจัดทำข้อมูลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน คลิก