ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อ

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือ

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเ

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเ

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลื

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน เอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 5 อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่

Read more