ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] เรื่องประกาศการผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์/สาขาช่างก่อสร้าง

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
สาขาวิชาช่างยนต์ และ สาขาวิชาช่างโยธา

[คลิก] ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ