ข่าวสาร

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ได้มอบหมายให้ นางสาวธนาวดี พิมราช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงาน งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายให้ข้อมูลและการดำเนินการงานประกันคุณภาพ ให้กับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ณ ห้องประชุมสารภี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ