ข่าวสาร

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2567

         มื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ พร้อมด้วยนางเตือนใจ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กับสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาชีพในสาขางานต่างๆ และเป็นแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาให้ตรงกับสมรรถนะที่ต้องการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและสอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังแรงงาน โดยมีสถานประกอบการดังต่อไปนี้

1. มูลนิธิเฟืองพัฒนา
2. บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3. บริษัท วาเหม่ง จำกัด
4. โรงแรม A’more Hotels & Resorts
5. บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด
6. บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด
9. บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
10. บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
11. บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด
12. บริษัท โกลบอล – ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี