ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564