ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อก 100%

ด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อก ๑๐๐% “ช่างยนต์หัวแข็ง” ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด บริษัทเกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด เพื่อปลูกจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีกฎ 3 ข้อ คือ ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม ร่วมกันรณรงค์เป็นแผนกช่างยนต์แห่งความปลอดภัยเราจะปฏิบัติจริงด้วยความต่อเนื่องและจริงจัง
– วันที่ 19 ตุลาคม 2566 รุ่นที่ 1 ระดับชั้น ปวช.1/1,2 เข้าร่วม จำนวน 50 คน
– วันที่ 24 ตุลาคม 2566 รุ่นที่ 2 ระดับชั้น ปวช.3/1,2 เข้าร่วม จำนวน 50 คน
– วันที่ 25 ตุลาคม 2566 รุ่นที่ 3 ระดับชั้น ปวส.1/2 ปวส.2/1 เข้าร่วม จำนวน 50 คน รวมทั้งหมด จำนวน 150 คน