หน้าแรก

S__5111875
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ (1)
dru67
mos67
previous arrow
next arrow

ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราาซื้อชุดปฏิบัติการบัญชี มีจอแสดงผล Interactive Display พร้อมระบบเครือข่ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

Follow Us :

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

เว็บไซต์สถานศึกษาใน สอจ.