บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายปรีชา สร้างทองคำ

หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน