บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธนภัทร ไพคำนาม

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายพรเทวัญ บัวศรี

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายทัศนัย คงทน

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวีระศักดิ์ นพเคราะ

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายดนุศร มั่งคั่ง

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง