ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกงานแผนกอิเล็กทรอนิกส์และแผนกช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร […]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราาซื้อชุดปฏิบัติการบัญชี มีจอแสดงผล Interactive Display พร้อมระบบเครือข่ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ […]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกงานแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้า […]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ(ร่าง) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกงานแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ(ร่าง) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึก […]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชีมีจอแสดงผล Interactive Display พร้อมระบบเครือข่าย

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ […]