ประกาศวิทยาลัย

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องการรับสมัครคักเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง การรับสมัครคักเลือ […]

ประกาศวิทยาลัย

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่ […]