ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพโรงเรียนเครือข่าย ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประจำปี 2567

เนื่องในวันที่ 2 กรกฎาคม 2539 เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยเทคน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 3 กรกฏาคม 2567 กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และจัดทำสัญญารับทุนการฝึกอบรมเพื่อเตรียมเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

วันที่ 3 กรกฏาคม 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิท […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันสุนทรภู่ครูกวีผู้ยิ่งใหญ่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการว […]