ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราาซื้อชุดปฏิบัติการบัญชี มีจอแสดงผล Interactive Display พร้อมระบบเครือข่ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราาซื้อชุดปฏิบัติการบัญชี มีจอแสดงผล Interactive Display พร้อมระบบเครือข่ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ดาวน์โหลด] เอกสารประกาศ https://drive.google.com/file/d/1WeiF8H6Dt80hgs-eHmm6fP8RRP-Ezkcn/view?usp=sharing

DATA CENTER
powered by : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
https://www.km-tech.ac.th