ประกาศวิทยาลัย

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

[คลิก] ดูรายละเอียดเอกสารประกาศ

DATA CENTER
powered by : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
https://www.km-tech.ac.th