ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมขยายผลสู่ครูและผู้เรียน จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ณ แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

ลิ้งก์รูปภาพเพิ่มเติม

DATA CENTER
powered by : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
https://www.km-tech.ac.th