ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกงานแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกงานแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และ
แผนกช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[คลิก] ดาวโหลดเอกสารประกาศ

DATA CENTER
powered by : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
https://www.km-tech.ac.th