ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และจัดทำสัญญารับทุนการฝึกอบรมเพื่อเตรียมเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

วันที่ 3 กรกฏาคม 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ให้การต้อนรับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในดำเนินโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2567 และจัดทำสัญญารับทุนการฝึกอบรมเพื่อเตรียมเข้าทำงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมศรีมงคล วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

ลิ้งก์รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/16D_zvp95fFu2c3zIRf6M1BOtBthxUXaC?usp=sharing

DATA CENTER
powered by : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
https://www.km-tech.ac.th